Vyhledat

PETICE PRO NÁVRAT DOBŘÍŠSKÝCH DĚTÍ DO ŠKOL

My, níže podepsaní rodiče dětí, jež navštěvují školy v Dobříši a ostatní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby zřizovatel předškolních, základních a středních škol spadajících pod město Dobříš, řešil naléhavou nespokojenost občanů s podmíněným vzděláváním dětí a jejich návratu k prezenční výuce.


Již rok jsou naše děti omezovány na základním právu vzdělání bez podmínek, což jinde ve světě nemá obdoby. Nyní se k tomuto přidalo (ne)dobrovolné testování dětí, a to tzv. samoodběrem, který je NON LEGE ARTIS, tedy mimo lékařská pravidla. Ze škol se naráz stala zdravotnická zařízení, kde není zaručena sterilita prostředí, profesionální odběr vzorků a už vůbec se neřeší nakládání s potenciálně infekčním materiálem. Rodičů, jejichž děti si mohou samoodběrem poškodit svou nosní sliznici a způsobit si tak snadnější průnik jakýchkoli patogenů do jejich těl, se na názor nikdo neptá. Rodiče jsou tak postaveni před hotovou věc a diskuze, která měla na toto téma proběhnout, neproběhla.


Již teď víme, že záchyt pozitivně testovaných dětí je v řádu promile a že záchyt jednoho pozitivního (což ale neznamená skutečně nemocného či infekčního) žáka vyjde cca na 170tis Kč. Stále se ale s nesmyslným testováním pokračuje. Dětem, jejichž rodiče nechtějí toto absurdní počínání podstoupit, není umožněna prezenční výuka. Jeden týden je jejich zdravé dítě vedeno jako nemocné a druhý týden je připojeno na distanční výuce.


My, níže podepsaní, žádáme, aby bylo dětem umožněno navštěvovat školská zařízení bez nesmyslných požadavků a aby byla ctěna Listina základních práv a svobod.


Chápeme, že v dnešní situaci je potřeba určitá opatrnost, a tudíž schvalujeme mimotělní testy PCR odebrané rodičem (nejlépe ještě doma) s tím, že třída je homogenní skupina (stejně jako moderátoři v TV či herci při natáčení filmu). Proto po absolvování testu s negativním výsledkem není potřeba nadále nosit ve třídě roušku, respirátor či jinak zakryté dýchací cesty.


Prosíme od září o následující možnost, aby děti ve školách, jejichž zřizovatelem je město Dobříš, měly volbu mimotělního PCR testu 1x týdně zdarma a v tom případě nemusely nosit roušky ve vnitřních ani vnějších prostorách školy.

Žádáme o mimořádné zastupitelstvo města Dobříše v nejbližších dnech. Prosíme také o přizvání k diskuzi ředitele místních školských zařízení.


Děkujeme.


Za petiční výbor: Mgr. Petra Bláhová Karolína Píchová Josef Rezek


Petice ke stažení a k podpisu. Podepsanou petici pak můžete přinést do čajovny do neděle 23.5.2021 Nebo ji příjít podepsat na stánek čajovny na sobotní dobříšské trhy.

petice_vratme_deti_do_skol_dobris
.pdf
Download PDF • 126KB